slider_0000_stort overløbsbygværk
slider_0000_stort overløbsbygværk
slider_0005
slider_0005
slider_0003_Bassinledning
slider_0003_Bassinledning
slider_0004
slider_0004
Dæmning ved HydroSeparator
Dæmning ved HydroSeparator

Velkommen til Bonnerup Consult

Bonnerup Consult ApS er et rådgivende ingeniørfirma, der har specialiseret sig indenfor afløbssystemer, regnvand, bassinanlæg og LAR til klimasikring.

Vi vil gerne være med til at sætte nye standarder til klimasikring af afløbssystemer.
Ikke blot nye løsninger, men også nye veje for i større omfang at få udnyttet de ressourcer, der findes hos vore kunder og samarbejdspartnere, i alle hjørner af afløbssystemerne, i vore løsningsmetoder, og hos vore nye medarbejdere.

Løsninger, der holder i 100 år !

Vi løser opgaver indenfor optimering af eksisterende afløbssystemer, overløbsbygværker og bassiner, nye løsninger til regnvandsbetingede udløb, spildevandsløsninger på landet, energioptimering af pumpestationer og klimasikring af afløbssystemer.

Vi lægger op til at opgaverne løses i et samarbejde med kunden. Det er vigtigere at kunne assistere kunden de steder hvor behovet er – og ikke blot udfylde en firkantet rolle som projektansvarlig eller ekspert uden inddragning af kundens erfaringer.

Gennem netværks-samarbejde med andre firmaer kan Bonnerup Consult ApS professionelt håndtere både mindre og større opgaver inden for vores kernekompetence.

Har du brug for at få set dit afløbssystem efter med nogle andre briller, så kontakt os for et uforpligtende møde.